Част II: Въпроси и отговори за патриотизма

Въпрос: По какъв начин един голям физически обект като една планина показва своя патриотизъм към страната, в която е?

Шри Чинмой: Тук трябва да знаем духовната важност на една планина. Планината изразява стремеж. Тя се изкачва високо, по-високо, най-високо. Ако нещо в една страна се стреми, тя има полза. А ползата в този случай не е нищо друго, а патриотично чувство, тъй като страната и патриотичните чувства са неразделни. В този случай страната представлява индивида, а вътре в индивида е неговият капацитет, който е патриотизъм.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.