Въпрос: Какво мисли за патриотизма душата на Америка?

Шри Чинмой: Душата на Америка е изключително привързана към патриотизма и е горда от патриотизма, защото патриотичното чувство на някои смели, божествени човешки същества бе това, което донесе свободата на Америка. Душата на Америка бе в робство. Нейната душа, нейния действителен живот, не са могли да изпъкнат напред в страната като цяло. Но дошло време, когато няколко героични божествени воини почувствали необходимостта да освободят страната си. Душата на Америка излязла напред, за да предложи собствената си светлина и наслада на тези смели души. Тя получила възможността да внесе чувството за патриотизъм в тези няколко избрани деца на Америка, така че те да могат да бъдат верни и смирени инструменти на Бог и да радват Бог според техните заложби, тяхното разбиране и тяхното вътрешно и външно пробуждане.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.