Въпрос: Как мога да увелича своя патриотизъм?

Шри Чинмой: Вие може да увеличите патриотизма си, като увеличите силата на сърцето си. Мислете за себе си като за катерач, който може да се катери по дърво. Вие знаете как да се катерите по дървото, но малкият ви брат не знае как да го прави. Вие се качвате на дървото и откъсвате няколко манго от върха и после слизате долу, защото виждате, че по-малкият ви брат не знае как да се катери. Той е в основата на дървото, оглеждайки се манго и очаквайки завръщането ви. Той с готовност ви чака, за да може да получи няколко манго от вас.

Вие можете да се изкачвате вътрешно с духовното си чувство и да получавате малко мир, светлина и блаженство. Но после виждате, че вашите сънародници – вашите малки братя и сестри – се нуждаят от този мир, светлина и блаженство, за да се нахранят, така че вие ги споделяте с тях толкова, колкото можете.

Вие можете да увеличите патриотизма си само като обичате съгражданите си повече. Ако има хора, които искат да притежават нещото, което сте получили и сте постигнали на по-високо ниво, ако го свалите долу и им го раздадете, това означава, че обичате съгражданите си. Вие сте дали това, което имате, на тези, които наистина го искат и се нуждаят от него, но които не са в състояние да го получат сами.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 7
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.