Част II — Осъзналата Бог душа

13.

Осъзналата Бог душа е
Лъвът Принц на Божественото,
но е
магарето роб на човечеството.
Шри Чинмой, Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mm 13
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.