17.

Осъзналата Бог Личност
получава два подаръка
от човечеството:
мъките на разпятието
от света на желанията
и възторга на прославата
от света на стремежа.
Шри Чинмой, Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mm 17
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.