Смърт, кажи ми нещо, моля те.

Смърт, кажи ми
нещо за себе си, моля те.

“Ще ти кажа
най-важното нещо
за себе си:
обичам Бог, защото Той е върховно велик.
Обичам човека, защото той е безнадеждно безпомощен.”
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.