Смърт, на колко години си?

Смърт, на колко години си?
“Аз съм на толкова години, на колкото е твоят приятел, Животът.”

Смърт, за съжаление
не зная възрастта на приятеля си.
“Глупако, не знаеш ли,
че твоят приятел е на толкова, на колкото е
неговата земна надежда?”

Смърт, какво е земната надежда?
“Земната надежда е човешкото бъдещо око,
бъдещо сърце,
бъдеща роля,
бъдеща цел.”
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 6
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.