Въпрос: Какво е чистотата?

Шри Чинмой: Какво е чистотата? Чистотата е нещо, което ни кара да чувстваме, че Бог никога не може да бъде отделен от нашето истинско съществуване. Ако някой има чистота, тогава той може да чувства Бог като напълно свой собствен. А ако няма чистота, тогава никога не може да усети Бог като свой собствен – той само заблуждава себе си. Нечистият човек никога, никога не може с най-голяма искреност да назове Бог свой, напълно свой собствен.

Така че ако някой има чистота в изобилие, само тогава той ще може да приеме Бог като напълно свой собствен и в същото време да бъде убеден във вътрешната си отдаденост.

Преводи на тази страница: Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ sgm 11
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.