Въпрос: Какво е мнението ви за теософията и спиритизма?

Шри Чинмой: Нямам нищо против теософията; тя помага на търсещите по свой начин. Само че ние знаем, че има нещо много по-дълбоко, което теософията не може да докосне. Теософията на мадам Блаватска и Ани Бесан не е погрешна. Но трябва да знаем дали те са наистина осъзнали Бога души.

В „Тайната доктрина” на мадам Блаватска, а също и в някои от произведенията на Ани Бесан, те са уловили известна част от истината. Но тази истина не идва пряко от най-висшите нива на съзнанието. Тази истина се е родила във виталния свят и оттам са и нейните изрази и форми. Аз не казвам нищо против това, което те предлагат. Но в същото време трябва да знаем, че истината, която те ни предлагат, е различна от истината, която идва от един духовен Учител, навлязъл в нивото, наречено Сат-Чит-Ананда: Съществуване-Съзнание-Блаженство. Това ниво е безкрайно по-високо от нивото, до което теософията се е приближила или е достигнала.

Има огромна разлика и между духовността – истинската духовност, каквато е Йога – и спиритизма. Спиритизмът борави с медиуми, а също и с духове от виталния свят или витални същества, които не са в чиста връзка с душата или с вътрешното същество. Ако твърде много се интересуваме от спиритизма, ние отдаваме прекалено значение на съществата, които се движат във виталния и други светове, които въобще не са просветлени. Те само плашат, заканват се, карат се и се бият. Те задоволяват някакъв вид любопитство, както и едно разрушително качество в човешката природа.

Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ spo 4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.