Въпрос: В митологията има много богове и богини. Те различни същества ли са в различните култури или са едни и същи същества с различни имена?

Шри Чинмой: Те са различни същества, не са едни и същи. Но могат да имат подобни качества. Подобно е, когато казваме за някой голям американски поет: „Той е Шекспир на Америка”. По същия начин нашата индийска богиня Сарасвати може да бъде сравнена с Атина Палада. Тя не е същата личност, но след като има подобни качества, можем да ги сравним. И все пак тя не е същата богиня.
Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ spo 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.