Въпрос: Когато казвате, че нечия душа идва при вас, приема ли тя определен образ?

Шри Чинмой: Когато казвам, че нечия душа идва при мен, това не означава, че душата трябва винаги да идва в собствения си образ. Тя може да приеме образа на лицето ви или на тялото ви във финия физически свят. Понякога душата на някой човек идва при мен малко, преди да го видя. Първо виждам душата, а после виждам човека. Понякога душата идва в собствения си образ с безкрайна красота, който не може да бъде описана. В други случаи душата може да приеме образа на физическото тяло на човека.

Само преди няколко дни, например, видях двама ученици на 150-та улица. Само няколко секунди преди това аз разговарях с душите им. По това време това, което видях, не бе душата в девствения ? облик. Душите бяха приели образа на финото физическо.

Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ssp 25
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.