Въпрос: Доста често виждам репортажи за сериозни проблеми със свръхнаселеността. От гледна точка на това, че всички нови души идват на земята и че всички други растения и животни постепенно еволюират в човешки същества, ще има ли достатъчно място за всички тях да се преродят и да еволюират?

Шри Чинмой: Забравили ли сте, че вие и аз един ден ще умрем? Душите идват и си отиват през цялото време. Това е като редовна линия. Утре ще отидете до Бостън, а няколко дни по-късно ще се върнете. По същия начин душата приема прераждане и след като е изиграла ролята си успешно или безуспешно, тя си отива обратно. Тогава идват нови души.
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ssp 26
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.