Въпрос: Какво е усещането ви за самоубийството?

Шри Чинмой: Самоубийството е възможно най-лошото престъпление на земята. То е по-ниско от най-ниското, по-лошо от най-лошото. То е обида към Бог. Ако някой се самоубие, това е възможно най-лошото предателство към Бог, защото всеки човек е въплъщение на Божията най-висока Мечта. Божията най-висока Мечта е да направи всеки отделен човек Свой напълно избран инструмент. Бог ни дава ограничена свобода, но ако използваме тази свобода, за да погубим себе си, ние погубваме всичко, което Бог е искал да създаде във и чрез нас. Бог ни дава нож, мислейки си, че ще го използваме, за да разрежем едно манго и да го споделим с нашите приятели. Но ако вместо да нарежем манго, ние се намушкаме поради гняв, разочарование и съмнение, това е възможно най-големият грах, който извършваме.

Когато обикновените хора умират, дори ако не са били духовни, те се изкачват до определено ниво на съзнанието. Но хора, които извършват самоубийство, влизат в ниско, по-ниско, най-ниско ниво на съзнанието, където страдат от мъчителни болки. Мъчителните болки, от които човешките същества могат да страдат на земята, са нищо в сравнение с изтезанието, през което ще минат на това ниво на съзнание. Имам свободен достъп до всички нива на съзнанието, така че знам какво се случва с онези, които се самоубиват, и също така знам какво се случва с хората, които водят духовен живот. Знам, защото имам способността да отида в бездънния ад, както имам способността и да отида до най-високата висота.

Бог ни е създал за нашето съвършенство. Той ни е създал, за да Му донесем радост. Онези, които се отъждествяват само със своето тяло, онези, които живеят само в ума и във витала, чувстват, че телата им са тяхна собственост. Но ние не притежаваме телата си – собственикът е Единият, който ни е създал. Той е този, който ни е дал тялото. Така че нямаме право да го разрушаваме. Създателят винаги е притежателят, но трябва да поемем някаква отговорност и да се погрижим за творението. Ако поемем отговорност за тялото си и го поддържаме здраво, ако се грижим за нашия мнителен и неспокоен ум и задушаващ витал, ние никога няма да извършим самоубийство.

Преводи на тази страница: Italian , Czech , Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ssp 36
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.