Въпрос: Гуру, съзнателни ли сме, когато те нападаме на вътрешен план?

Шри Чинмой: О да, много пъти хората са съзнателни, но и много пъти не са. Но повечето пъти хората съзнават, че ме нападат. Човешкият ум е такъв. В този момент съм най-добрият ви приятел, в следващия може да съм най-големият ви враг. Някой може да е най-добрият ви приятел и ако се скарате, след пет минути да е най-големият ви враг. Колко пъти на ден ставам най-голям враг на учениците? Да предположим, че отнема нещо от някого и го дам на друг. Човекът, който го получава, веднага си казва: „О, той ми изпълни желанието само за да ме накара да замълча. Даде ми бонбонче, за да може да даде истинския божествен Нектар на еди-кого си“. А този, който не е получил нищо, смята: „О, Учителят все ми дава само празни приказки“. Но той трябва да знае, че ако днес получи един цент, утре може да получи пет цента, а на следващия ден долар. Така стоят нещата.

Ако получите, съм лош; ако не получите, пак съм лош. По никакъв начин не мога да накарам ученика да почувства, че е за негово добро, ако му дам нещо или ако не му го дам. Колко погрешно разбират хората. Те смятат, че ако Гуру не им дава нещо, това е доказателство, че не го е грижа. Казват си: „Тъй като днес не получих нищо, не трябва да очаквам нищо и в бъдеще“. Това е тяхната логика. Само когато се предаде безусловно, ученикът ще види, че всичко, което правя, е за негово добро.

Толкова ми е трудно понякога да се усмихвам на хората. Веднага приписват на това някакъв мотив. Понякога учениците мислят, че ако им се усмихвам, значи искам нещо от тях. Аз съм в много добро настроение и се усмихвам. Някой обаче веднага ще си помисли: „О, аз имам толкова пари, той иска много голяма част от тях. Затова ми се усмихна“.

Много, много пъти съм се страхувал да се усмихна, защото ще ме разберат неправилно. Ако се усмихвам, веднага си мислите, че в замяна очаквам нещо от вас. Но ако пък не се усмихна, мислите, че съм недоволен или че не се усмихвам, защото не сте ми дали нищо. Но дали съм доволен или не може да няма нищо общо с това.

Преводи на тази страница: German
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ tcs 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.