15. Стремеж1

Въображението беше стремеж.
Вдъхновението беше стремеж.
Сега стремежът е вдъхновение.

Когато въображението беше стремеж,
аз почувствах, че съм от моя Вътрешен Водач
и
че съм за моя Вътрешен Водач.

Когато вдъхновението беше стремеж,
аз почувствах, че мога да летя
към моя Възлюбен Всевишен на Вечността.

Когато стремежът е вдъхновение,
когато истинското стане съзнателно
за своето съществуване в нас,
Бог непроявената Реалност
става не само проявената Реалност,
а единствената реалност
в света на пламтящата надежда,
в света на течащата реалност.

[fn:15]


UO 15. В оригиналното първо издание третият ред гласи: „Сега стремежът е стремеж.“

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.