16. Съзнание

Човешкото в нас
плаче и се изкачва,
изкачва се и плаче.
Божественото в нас
се усмихва и се спуска,
спуска се и се усмихва.
Съзнанието
е свързващата брънка,
златната нишка, която свързва
изкачващия се плач на нашето сърце
със
спускащата се усмивка на Небето.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 16
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.