17. Да бъда свободен

Защо аз искам да бъда свободен?
Ако искам да бъда свободен,
защото останалият свят е лош,
тогава Бог ще ме помоли
да си създам друг мой собствен свят,
щом Неговото творение ме е разочаровало.

Но ако аз искам да бъда свободен,
така че да мога да бъда от по-голяма полза
на моите сестри и братя,
на цялото Божие творение,
тогава Бог в мен избира часа
и в този избран час
стремящият се човек в мен постига
свобода от нощта-невежество на живота.

Ако аз искам да бъда свободен,
за да обичам света,
за да бъда неделима част от света,
тогава Бог е изцяло готовност
да ме дари със свобода.
Но ако аз искам да бъда свободен,
защото светът е пълен с невежество,
защото светът не е нищо друго освен един поглъщащ тигър,
тогава Бог чувства, че аз не съм подходящият човек,
на когото да дари свобода.
Той ще ме дари със свобода
само когато види, че тази свобода
е за посветено служене,
за преобразяване на човешкия род.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 17
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.