18. Благодарност

Благодарността на земята
и
пълнотата на Небето
са едно и неразделно цяло.

Благодарността на човешкото сърце
и
пълнотата на Божествената душа
са едно и неразделно цяло.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 18
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.