26. Смелост

За да говориш лошо за света,
е нужна смелост,
но за щастие или нещастие
всеки има тази смелост.

За да обичаш света
като лично твой,
твой собствен,
е нужна смелост.
За нещастие, на повечето от нас ни липсва
такава смелост.

Смелостта на сърцето,
смелостта на душата –
от тях се нуждаем плачевно,
а не от смелостта
на неуправляемия,
враждебен,
нечист,
изискващ витал.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 26
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.