27. Дисциплина

Ако дисциплинираш живота си,
Бог не само ще играе с теб,
но също така ще те научи как да играеш
най-душевно и най-задоволително
по начина, по който Той Самият играе
в Своята космична Игра.
Преводи на тази страница: Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 27
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.