42. Послушание

Послушанието
не е сляпа себеотдайност
на друг човек.
Послушанието
не е игра на принуждение.
Послушанието
трябва да бъде изпълнено с вътрешно разпознаване
на нашата висша, по-висша, най-висша част,
играеща своята роля
в различни човешки същества.
Послушанието
е приемането на нашия по-висш живот,
за който все още не сме съзнателни.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 42
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.