43. Осъзнаване

Първо трябва да знаем
какво ни е дало нашето
осъзнаване на невежеството.
Когато сме разочаровани
от нашето осъзнаване на невежеството,
ние ще заплачем за осъзнаването на нектара
и това осъзнаване на нектара се крие в нашата
съзнателна, постоянна себеотдайност
на нашия собствен Извор,
който е вечно надминаващата се Наслада
на Отвъдното.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 43
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.