46. Преобразяване

Преобразяването на тялото
идва последно.
Преобразяването на сърцето
идва първа
Как става преобладаването на сърцето?
Преобразяването на сърцето става,
когато търсещият може съзнателно да почувства,
че не е тялото
и
не е от тялото,
но
е за тялото.
Да бъдеш за тялото не означава
да бъдеш удовлетворен с животинските си склонности,
да се въргаляш в удоволствията на невежеството.
Но ако търсещият плаче
за преобразяване на тялото
и съзнанието на тялото,
тогава търсещият става съвършен.
Веднъж преобразили тялото,
това тяло може да бъде използвано
за Божие проявление на земята.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 46
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.