47. Пречистване

Как мога да пречистя своя ум?

Аз мога да пречистя ума си
само гледайки едно цвете
и молейки се на Бог
да ме направи толкова чист, колкото цветето.

Как мога да пречистя своя ум?

Аз мога да пречистя ума си
само гледайки луната
и молейки се на Бог
да направи ума ми така омиротворен като луната.

Как мога да пречистя своя ум?

Аз мога да пречистя ума си
само гледайки пламъка на свещ
и молейки се на Бог
да направи моя ум така еднонасочен
като пламъка.

Гледайки цвете,
гледайки луната
и
гледайки пламъка на свещ
аз мога да пречистя моя ум.

Веднъж щом пречистването на ума се осъществи,
бавно и постепенно
тялото и виталът стават чисти.

Умствената чистота идва първа
за просветлението
на цялото съзнание на тялото.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 47
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.