49. Чистота

Чистотата
е истинската божественост
в сърцето на човешката душа.

Тази божественост
накрая ще ни накара да чувстваме,
че Абсолютът
не е само Абсолют,
но също така
Всевишният Възлюбен
в нас,
за нас.
Преводи на тази страница: Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 49
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.