48. Отговорност

Нашата първа отговорност
е да удовлетворим вездесъщия Бог,
Извора, Вътрешния Водач.

Първо трябва да удовлетворим Бог,
който е нашият Приятел на Небето,
Приятел на земята,
Приятел в ада,
Приятел навсякъде.

Нашата втора отговорност
е да удовлетворим нашите близки и скъпи хора
на земята,
онези които Бог иска да утвърдим като наши собствени.
Нашата трета отговорност
е да удовлетворим себе си.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 48
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.