Как изглежда Бог?

Бог изглежда съвсем като нас. Когато вие видите Бог, той ще изглежда точно като вас. Когато някой друг Го види, Той ще изглежда също като този човек. Ако някой от семейството ви види Бог, Той ще е точно като него. Веднага щом зърнете Бог, ще възкликнете: „Той прилича на мен!“. Очите на Бог, Неговото Лице, всичко в Него ще изглежда като при вас. Единствената разлика ще е, че Той е безкрайно по-красив от вас, защото собствената ви най-просветлена част е безкрайно по-красива от вашата най-непросветлена част. Въпреки че в такъв момент вие ще можете да Го разпознаете и да Го обявите за съвсем свой, някой друг може да не успее да Го разпознае, защото Той е дошъл при вас и при никого другиго. Ще можете да го разпознаете като себе си, но с безкрайна Красота, безкрайна Светлина, безкраен Мир, безкрайно Блаженство. Така ще видите Бог и така ще Го познаете, щом Го зърнете.
Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ vgd 16
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.