56.

Ти и невъзможността никога не се срещате.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009