57.

Ти си винаги в съзвучие с вечно разширяващото се Прозрение и вечно проявяващата се Воля на Бог.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009
Преводи на тази страница: German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ you 57
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.