57.

Ти си винаги в съзвучие с вечно разширяващото се Прозрение и вечно проявяващата се Воля на Бог.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009