63.

Ти си вечно надминаващата се висота и вечно проявяващата се далечина на Бог.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009