64.

Ти си най-хубавият дар на Бог за човека и най-хубавият дар на човека за Бог.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009