65.

Ти ще направиш човешкото тяло божествено и ще обезсмъртиш безусловното Състрадание на Божественото.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009
Преводи на тази страница: German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ you 65
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.