Въпрос: Не разбирам вашата връзка с Бог и с учениците ви.

Шри Чинмой: Връзката с моите ученици е като връзката между учител и ученици. Аз съм учителят и те са дошли да научат нещо от мен. Но когато става въпрос за това кой е истинският Учител или Гуру, винаги казвам, че не съм аз, а Всевишният. Всевишният е единственият Гуру. Но тук аз съм водачът, представителят на Бог за моите ученици, за тези, които следват моята пътека. Аз съм кормчията, капитана. Това са ученици, които искат да се учат от мен. Всичко, което получавам от Всевишния, го предлагам на тях.
Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ij 10
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.