Въпрос: Гуру, кога мога да получа духовно име?

Шри Чинмой: Ето това е най-трудният въпрос. Ще получиш името си, когато си готов. Ще ти дам твоето духовно име, само когато почувстваш, че името, което ти давам, е единственото, което ти доставя радост. Вчера ми разказаха историята на едно петгодишно момиче, дъщеря на мои ученици. Майката и бащата продължавали да се обръщат към нея със старото ѝ име. Накрая тя казала на родителите си: „Ако още веднъж ме назовете със старото ми име, ще изляза от къщата и ще стоя навън”. Вижте каква радост получава това малко момиче от името на своята душа!

Аз с радост и гордост ще ти дам духовно име, но за съжаление още не е дошло времето за това. Ако времето дойде утре, тогава ще ти дам твоето име. Когато твоето време дойде, ако трябва ще ти се обадя по телефона, за да ти го кажа. Така направих за брат ти. Сега, след като ме попита за името, не го споменавай повече. Може да са необходими два месеца или една година, а може и три дни. Когато Бог ми каже да ти дам духовно име, аз със сигурност ще го направя. Ще чакаш този ден и ще си щастлив, когато той дойде.

Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ij 11
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.