Въпрос: Изглежда, сякаш Всевишният ви обича повече, отколкото обича Себе Си.

Шри Чинмой: Ако имате в предвид Бог на физическо, витално, ментално или психическо ниво — на всяко друго ниво освен на собственото Си най-висше ниво - тогава да, Той ще ме обича повече, отколкото обича Себе Си. Когато между Бог и мен има чувството на разделение и аз съм на един сантиметър по-ниско от Него, тогава Той ще ме обича повече, защото аз съм Негово дете. Майката обича сина си повече от себе си, защото той е нейно собствено творение. Затова майката изпитва по-голяма любов към сина, отколкото към себе си. Творецът винаги обича творението си повече от себе си.

Но ако Творецът чувства, че между Него и творението Му няма никаква разлика и че те са едно неразделимо цяло, в такъв момент кой кого обича повече? Когато се моля на най-висшето си Съзнание, Всевишният ме обича повече от Себе си. Но когато навляза в най-висшето си Съзнание, в този момент между мен и Всевишния няма никаква разлика. Ние сме изцяло едно.

Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ij 19
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.