Въпрос: Как мога да осъзная твоята духовна висота?

Шри Чинмой: Преди всичко се опитай да останеш близо до дървото, после се старай да останеш винаги в подножието на дървото, а не на разстояние от него. След като вече си в подножието, опитай се да погледнеш нагоре и да видиш колко далеч може да отиде погледът ти. Ако видя, че ти наистина се опитваш да отидеш по-нависоко с погледа си, тогава Милостта ще спусне от Всевишния, който е твой Гуру, мой Гуру, Гуру на всички. Тази Милост е като магнит, но магнитът ще действа само ако види, че ти силно желаеш да бъдеш привлечен. Значи, ако дойдеш в подножието на дървото и после погледнеш към върха му, Милостта-магнит ще дойде и ще те привлече. Това е единственият начин, по който ученикът може да достигне висините на своя Учител. Милостта ще слезе само след като ти дадеш своя принос, като дойдеш и докоснеш основите на дървото-стремеж.
Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ij 20
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.