Въпрос: Можете ли да познаете кога човек е готов да получи най-висшето ръководство от вас?

Шри Чинмой: Лесно мога да кажа дали човек е готов, или предопределен за мен. Даже ако човекът не е определен за мен, мога да кажа дали е искрен, или не. Когато някой е искрен, но не е определен да бъде мой ученик, аз казвам на този човек да отиде при друг Учител, защото знам, че този Учител ще е от безкрайно по-голяма помощ за него, отколкото аз.
Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ij 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.