11. Въпрос: Как да прощаваме несправедливостта?10

Шри Чинмой: Когато мислим за несправедливостта в човешкия смисъл, трябва да се потопим много дълбоко в осъзнаването си. Когато сме дошли на света, ние тържествено сме обещали пред Бог, че ще Го осъзнаем, ще Го проявим и осъществим тук на земята. Такова е било нашето най-искрено, най-душевно обещание пред Бог. Когато сме дали това обещание, сме били в света на душите. Не сме имали физическо тяло; нашето истинско съществуване е била душата. Тя е казала тогава: „Спускам се в света само за да Те удовлетворя, да Те проявя безусловно.“ Сега обаче думата „безусловно“ веднага ни стряска. Тя е отровна дума; не можем да я използваме. Всичко е условно, условно.

Хората, които според вас са много несправедливи, са извършили нещо небожествено, така е. Погледнете обаче собственото си обещание. Вие очаквате от тези хора съвършенство; смятате, че те трябва да правят всичко по съвършен начин. Съвършенството обаче идва само когато изпълним обещанието си. Нашето първо и най-важно обещание е дадено пред Бог: Него да удовлетворим и Него да осъществим на земята. Ние не сме изпълнили обещанието си и все пак очакваме от другите да изпълнят своето. Като духовни хора трябва винаги да виждаме къде сме сгрешили. Направили сме милиони грешки. Ако правим милиони грешки, Бог, разбира се, ни прощава. В противен случай нямаше да можем да съществуваме на земята. Щом Той е готов да ни прощава въпреки безбройните ни слабости и грешки, как така ние не можем да простим на някого?

Духовно търсещият веднага се обявява за избрано дете на Бог. Лишеният от стремеж човек, който тъне в удоволствията на невежеството, няма никога да се осмели да твърди това. Той не дръзва да обяви Бог за наистина свой. Вие обаче се осмелявате да твърдите, че сте избрано дете на Бог, просто защото притежавате зрънце от Божиите добродетели. Бог е добър, Бог е свят, Бог е съвършен, и вие в известна степен притежавате всички Негови божествени качества. Затова, ако едно от Божиите качества е опрощението и ако Бог ви прощава двадесет и четири часа в денонощието, не можете ли вие да простите на някого само за секунда? Ако вашият източник е способен да прави нещо до безкрайност, естествено е и вие да сте способни да прощавате или да давате просветление на другите, които са постъпили зле според вашите разбирания.


KK 11. Sri Chinmoy speaks 8, p 52-54.

Шри Чинмой, Прости ми, Шри Чинмой Център, 1987
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ kk 11
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.