Ти си барабанът на радостния напредък на твоя живот

от
Издадена за първи път от Шри Чинмой Център през 1993. Публикувана на srichinmoylibrary.com с позволението на Шри Чинмой.

Съдържание

Част I — Въпроси и отговори

Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lpj
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.